ที่ดิน เป็นดินทราย เดิมปลูก มันสำปะหลังตอนนี้ดิน แห้งแล้งมาก อยากเปลี่ยนมาปลูก ไม้ผล กับไม้ยืนต้น เราจะปรับปรุงดินอย่างไ

ที่ดิน เป็นดินทราย เดิมปลูก มันสำปะหลังตอนนี้ดิน แห้งแล้งมาก อยากเปลี่ยนมาปลูก ไม้ผล กับไม้ยืนต้น เราจะปรับปรุงดินอย่างไรคะ ตอนนี้ดิน เดินเวลาเดิน จะยุบเดินไม่ได้เลยค่ะ

1 Like

ไม้ยืนต้น ทนแห้ง พยุง ประดู ตะกู ยางนา กระบาก เปลือยเลือด ครับ ปลูกได้เลย

1 Like

ขอคำแนะนำหน่อยค่ะว่าถ้าเราต้องการปรับปรุงดิน โดยปลูกปอเทือง จำเป็นจะต้อง โรยปุ๋ยคอก ลงก่อนมั้ยคะ จะดีหรือไม่คะ

การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ปรับปรุงเฉพาะที่หลุมปลูกได้ครับ โดยขุดหลุมกว้างยาว ลึก อย่างน้อย 80 เซนติเมตร ผสมดินกับปุ๋ยอินทรีย์ที่จะใช้ปลูก อัตรา 1:1 จะมีประหยัดกว่า ทำทางระบายน้ำให้ดี

1 Like

รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก ก็ดีครับจะได้โตเร็วถ้ามีเวลา ส่วนที่ผมปลูกทำคนเดี๋ยวไม่ได้รองก้นหลุมเลย นาดินทรายแห้งแล้งมากนาโคก ปลูก พ.ค.-ก.ค. ลงฤดูฝน แล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยครับ
สูตรผมจะลงไม้ป่าก่อนพอมีร่มเงาแล้วก็ลงไม้ผลครับ พอมีร่มเงาไม้ผลก็ดูแลง่ายครับ

1 Like