ยอดใบหงิกงอ และมีตัวเล็กๆแอบอยู่ใต้ใบครับ และปลายใบไหม้สีน้ำตาลด้วย..ผมจะแก้ไขอย่างไรครับ?

ยอดใบหงิกงอ และมีตัวเล็กๆแอบอยู่ใต้ใบครับ และปลายใบไหม้สีน้ำตาลด้วย…ผมจะแก้ไขอย่างไรครับ?

2 Likes

เพลี้ยน่าจะเรื่องหนึ่ง ไหม้น่าจะเรื่องหนึ่ง น่าจะสาเหตุแยกกัน

วงสีเหลืองคือเพลี้ยแป้ง วงสีแดงคือเพลี้ยจักจั่น ที่สำคัญที่ให้ใบเหลืองไหม้คือเพลี้ยจักจั่น

1 Like

เพลี้ยจักจั่นในทุเรียนมะม่วง กระเจี๊ยบเขียว มะเขือปัจจุบันดิ้อยาสุดๆ ใช้สารที่มีประสิทธิภาพ เรียงตามลำดับดังนี้
-กลุ่ม9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม29ฟลอนิคามิด
(กลุ่ม9และ29 ดีกว่าสารกลุ่มอื่นๆ)
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม16บูโพรเฟซีน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่
-กลุ่ม2อีทิโพรล
-กลุ่มสารผสมกลุ่ม4+3ไดโนทีฟูแรน+อีโทเฟนพรอก ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
นอกนั้นเพลี้ยดื้อยาหมดแล้วโดยเฉพาะกลุ่ม 1, 3 และ4(หมายเลขกลุ่มให้ดูที่ฉลาก)ในบางพื้นที่ยิ่งพ่นยิ่งเพิ่มจำนวน เหมือนเลี้ยงไข้ ควรหาสารกลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยใช้ในสวนมาใช้สลับจะช่วยลดจำนวนได้

1 Like

วงสีเหลืองคือเพลี้ยแป้ง วงสีแดงคือเพลี้ยจักจั่น

1 Like