ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรใส่ปุ๋ยหมากช่วงไหน

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรใส่ปุ๋ยหมากช่วงไหน

2 Likes

ใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยก็ได้ค่ะ