ปลูกปาล์มน้ำมัน ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอะไรครับ(ดินที่ปลูก เป็นดินนา ดินเหนียว ภาคใต้)

ปลูกปาล์มน้ำมัน
ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอะไรครับ(ดินที่ปลูก เป็นดินนา ดินเหนียว ภาคใต้)

1 Like

ลองอ่านโพสนี้น่าจะพอช่วยได้ การปลูกปาล์มควรรองก้นหลุมด้วยอะไรดีคะ

1 Like