อะลาคลอร์ฉีดคุมวัชพืชในแปลงพริกที่ย้ายลงปลูกได้เพียง1สัปดาห์ได้มั้ยครับ

อะลาคลอร์ฉีดคุมวัชพืชในแปลงพริกที่ย้ายลงปลูกได้เพียง1สัปดาห์ได้มั้ยครับ

ต้องระวังเพราะต้นยังเล็กมาก

ปลูกแล้ว ถ้าพ่นอะลาคลอร์จะกระทบต่อพริก ให้พ่นคลุมดิน ก่อนย้ายกล้า

2 Likes

ขอบคุนคับ