ส้มโอทับทิมสยามปลูกในเข่งได้ไหม

ส้มโอทับทิมสยามปลูกในเข่งได้ไหม

1 Like

ปลุกได้แต่อาจไม่ออกผล ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่

ไม่ได้ครับ ส้มเป้นไม้ผลต้นใหญ่ อายุ3-4ปีถึงออกผล