โรคอะไรครับใช่ยาตัวไหนหายครับ

โรคอะไรครับใช่ยาตัวไหนหายครับ

ราดำหรือเปล่ามองไม่ค่อยชัด ได้พ่นยาอะไรไปมั้ย

ไม่น่าจะเป็นอาการจากเชื้อสาเหตุโรคพืช คงเป็นอาการเกิดพิาจากการพ่นสารตาสงๆที่ใช้ ลองพิจารณาชนิดของสารฯที่ใช้ และ วิธีการผสมสาร