น้องทุเรียนเป็นอะไรคะ กำลังแตกยอดอยู่ๆ ก็เหี่ยวไป บางกิ่งยอดอ่อนแห้งไปเลยคะ บางต้นมีใบเหลือง เป็นจุดสีน้ำตาล อีกไม่นานก็

น้องทุเรียนเป็นอะไรคะ กำลังแตกยอดอยู่ๆ ก็เหี่ยวไป บางกิ่งยอดอ่อนแห้งไปเลยคะ บางต้นมีใบเหลือง เป็นจุดสีน้ำตาล อีกไม่นานก็ร่วงหล่นคะ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ อยากให้น้องรอด และสดชื่นกว่านี้

1 Like

เหมือนขาดธาตุอาหารแล้วแอนแทรคโนสลง ไม่แน่ใจนะแต่ลองอ่านดู โรคใบจุด ขอบใบไหม้

อาการทุเรียนของท่าน ขาดธาตุอาหารหลักและรอง มีโรคแทรค ควร

1.ใช้อิวมิคแอซิด ผสมนำ้ราด อัตราแนะนำ ประมาณ 2ครั้งทุก 7วัน
2.การพรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ3.1และ3.2
3.การใส่ปุ๋ย
3.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
3.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
3.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TEควรให้ช่วงแตกใบอ่อนใบเพสลาดแล้ว

ดินแน่นไปครับ ทำให้ ต้นช็อคน้ำที่มีในดินหรือน้ำมากนั้นเอง. ต้อง เกลี่ยๆดินให้โปร่งหน่อยครับ. ถ้าไม่ดีก็ตัดยอดที่งอกมาใหม่ออกมาซะครับและ เดินปุ๋ยตามด้วย