พริกเหลืองอินโดเป็นแบบนี้ใช้อะไรพ่นดีคะ

พริกเหลืองอินโดเป็นแบบนี้ใช้อะไรพ่นดีคะ

1 Like

เป็นอาการขาดะาตุอาหาร แคลเซ๊่ยม ต้องพ่น แคลเซี่ยม+ โบรอน ในช่วงออกดอกอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อเนื่องทุก ๕-๗ วัน

1 Like