ขอสอบถามคะการใช่มูลไก่ใส่ในสวนยางจะทำให้ยางตายและเกิดเชื้อราในสวนจริงหรือไม่คะ ถ้าจะใส่ควรทำอย่างไร หรือใส่แล้วพ่นน้ำหมั

ขอสอบถามคะการใช่มูลไก่ใส่ในสวนยางจะทำให้ยางตายและเกิดเชื้อราในสวนจริงหรือไม่คะ ถ้าจะใส่ควรทำอย่างไร หรือใส่แล้วพ่นน้ำหมักอีเอ็มใส่ตรงทึ่ใส่แก้ไดไหมคะ

2 Likes

ติดตามครับ ไม่แน่ใจว่าจริงไหม แต่ผมว่าขี้วัวขี้ควายก็น่าจะมีส่วนหมดนะ ถ้าดินชื้นเกิน ส่วนพ่นน้ำหมัก EM ผมว่าน้ำหมักพวกนี้มันมีส่วนประกอบน้ำตาล ยิ่งน่าจะเป็นอาหารให้เชื้อรานะครับ

1 Like

ถ้าปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักมาสมบูรณ์แล้วก็ใช้ได้หมดครับ

1 Like