จะขอวิธีปลุกผักในถุงดินครับ

จะขอวิธีปลุกผักในถุงดินครับ

เอาดินที่หมักใส่ถุงชำ หยอดผักซักสองเมล็ดในดิน (ถ้าโตมาพร้อมกันสองเมล็ด เลือกถอนต้นที่ไม่แข็งแรงเอา) รดน้ำค่อยๆไม่ให้ดินกระจายแล้ววางที่รำไร พองอกครบอาทิตย์ก็เอาไปวางกลางแดดให้ได้แดดทั้งวัน แล้วก็คอยรดน้ำครับ ผักชอบน้ำมากครับ

1 Like

จะขอวิธีปลุกผักในถุงดินครับ

การปลูกพริกในถุงดำ/กระสอบลองประยุกต์เอาเองนะครับ

การปลูก
1.กำหนอระยะปลูก 50X50หรือ 50X100เซนติเมตร
2.ทำดินผสม ดินร่วน 2ส่วน+แกลบดิบ 1 ส่วน +ปุ๋ยคอกเก่า 1ส่วนใส่ถุงปลูก ขนาด 10X12นิ้ว
3.การเตรียมกล้า แบบเพาะเมล็ดใช้เวลารวม 5-7วัน
1)เพาะในกะบะเพาะ45X60 เซนติเมตรลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร ใส่ดินร่วน3ส่วน ปุ๋ยคอก1 ส่วน ทรายหรือแกลบ1 ส่วน ตีแถวห่างกัน 5 เซนติเมตร โรย เมล็ดพริกที่ผ่านแช่น้ำ 1คืนและล้างให้น้ำ้ไหลผ่าน 30 นาที และผ่มด้วยผ้าชื้นที่วางไว้ในร่ม2-3 วันจนมีตุ่มรากแล้วจึงนำมาเพาะ
2)เพาะในถาดเพาะขนาด 104 หลุมใส่ดินเพาะให้เต็ม หยอดเมล็ดหลุมละ 1เมล็ด
3)เพาะในแปลงเพาะดินร่วนระบายน้ำดี กว้าง 1.เมตร ขุดดินลึก 15 เซนติเมตร ใส่ปูนขาว 125 กรัม/1ตารางเมตร ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 80-100กรัม/1ตารางเมตรเกลี่ยดินให้เรียบ แล้วหว่านเมล็ดกระจายใหฟ้ทั่วแปลงกลบด้วยปุ๋ยคอกเก่า คลบุมด้วยฟางข้าว รดน้ำใหฟ้ชุ่ม
4.การให้ปุ๋ย
4.1หลังย้ายปลูกลงถุงดำ 10X12นิ้วแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 +15-0-0(2/1)ผสมปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่
4.2หลังย้ายปลูก30วัน 15-15-15+15-0-0(2/1) อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
4.3และหลังย้ายปลูก 60 วัน 13-13-21อัตรา 50 กิโลกรัม/ไไร่พร้อมฉีดธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม และสังกะสีเพื่อให้พริกเติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกและติดฝักดก
5.ปัจจัยสำคัญ ก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ ทำให้ใบพริกหงิกงอ ใบเล็ก หนอนเจาะต้นฯ ถ้าพริกไม่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลาย พริกก็เจริญเติบโตดี งามให้ฝักดก

1 Like