ขอสอบถามท่านผู้รู้คะ ลิ้นจี่เป็นโรคอะไร แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ

ขอสอบถามท่านผู้รู้คะ ลิ้นจี่เป็นโรคอะไร แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ

3 Likes

เค็มปุ๋ย มีการใส่ปุ๋ยคอก หรือสารเคมีมากเกินไป ไม่ได้เป็นโรค

1 Like

ขอบคุณคะขอบคุณมากๆๆ รบกวนขอวิธีแก้ไขด้วยนะคะ

หาวิธีเจือจางครับ เอาปุ๋ยที่ใส่เยอะเกินไปออกถ้าทำได้ ให้น้ำมากขึ้นเพื่อชะล้างเจือจาง

1 Like