โหระพาเป็นราดำใช้ยาอะไรดีคัฟ

โหระพาเป็นราดำใช้ยาอะไรดีคัฟ

4 Likes

มีรูปอาการไหมครับ อาการเหมือนราน้ำค้างไหม

1 Like

เหมือนกันคัฟ

เป็นอาการของโรคราน้ำค้าง
การจัดการ
๑. กำจัดเศษซากต้นโหระพาที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูกเพื่อลดแหล่งกระจายโรค
๒. สารสำหรับเชื้อราชั้นต่ำเช่นสารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** )กลุ่มรหัส กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส

ราน้ำค้าง ในพริกก็เจอบ่อย