ใครมีวิธีแก้ไหมครับผักบุ้งจีนเป็นโรคราสนิมขาว

ใครมีวิธีแก้ไหมครับผักบุ้งจีนเป็นโรคราสนิมขาว

3 Likes

อันไหนติดแล้วก็เอาไปตัดเผานอกสวนครับ กันระบาด แล้วพ่นเมทาแลกซิลดูครับ

การระบาดของโรคราสนิมขาวนี้ อาจกล่าวได้ว่าเกิดเกือบตลอดปี จะมีประมาณ 2-3 เดือนที่สามารถวางใจได้ว่าไม่มีโรคนี้แน่ๆ คือช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม นอกจากนั้นจะมีมากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับสภาพอากาศ
เราสามารถลดความกังวลเกี่ยวกับโรคได้ระดับหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การคลุกเมล็ดด้วยสาร เมตาเลกซิล สำหรับคลุกเมล็ด หรือ สารป้องกันกำจัดโรคพืชสำหรับเชื้อราชั้นต่ำอื่นๆ โดยไม่ต้องพ่นสารป้องกันกำจัดอีกในช่วงที่มีการระบาดไม่มากนัก แต่ในช่วงฤดูฝนนอกจากการคลุกเมล็ดแล้ว อาจจะต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพซ้ำอีกครั้งในช่วงอายุประมาณ 7-10 วัน

สารสำหรับเชื้อราชั้นต่ำเช่นสารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล* )กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส

โรคนี้ระบาดเยอะฤดูไหนคับ ฝนไหม

ปกติจะพบมากตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์