เกิดจากอะไร แก้อย่างไรครับ มะเขือเทศ

เกิดจากอะไร แก้อย่างไรครับ มะเขือเทศ

2 Likes

ของผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน

ใบไหม้หรือเปล่า น่าจะเพราะเชื้อรา

คงตอบได้ว่าไม่ได้เกิกจากเชื้อสาเหตุโรคพืช
ลักษณะคล้าย ถูกเพลี้ยไฟดูดในระยะใบเล็กๆ
ขอดูรูปทั้งต้น นะคะ เพื่อความชัดเจน

นี่ครับรูปทั้งต้น

ความไม่สมบูรณ์ของต้นมะเขือเทศเป็นประเด็นหลัก เพราะรากงอกอยู๋เหนือดินแสดงว่ารากในระดับใต้ดินมีปัญหา มะเขือเทศจะสร้างรากบริเวณโคนต้นออกมาเพื่อยึกลำต้น และรากพวกนี้มีความสามารถในการดูดน้ำและธาตุอาหารน้อยมาก
๒. ถอนต้นขึ้นมาดูระบบราก เพื่อเป็นความรู้นะคะ อาจจะมีรากเป็นปม เพราะบางครั้งดินที่ซื้อมา ก็แถมไส้เดือนฝอยรากปมมาให้ด้วย ถ้ามีอาการปมที่ราก ดินนี้อาจจะทิ้งไปเลย หรือ นำไปเกลี่ยบางๆตากแดดจัดๆหลายๆวัน แล้วค่อยนำมาใช้ใหม่

ข้อเสนอแนะ
๑.ปลูกใหม่เถอะคะ ใส่ปุ๋ญไปก็ไม่คุ้มแล้ว
๒.ถ้าจะปลูกระถางขนาดนี้ ควรจะปลูกเพียง ๑ ต้น

3 Likes

ถอนรากแล้ว ล้างน้ำ ถ่ายรูปส่วนรากมาให้ดูอีกครั้งก็ได้นะคะ

ขอบคุณครับจะลองดูครับ

รูปที่1

รูปที่2

ระบบรากก็พอใช้ได้นะคะ

ระบบรากก็พอใช้ได้ แต่ถ้าขยายภาพดูที่ส่วนเหนือดินที่ติดรากกับส่วนบน จะเห็นว่ามีขนาดแตกต่างกัน (ส่วนบนของรูป) และส่วนล่างเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อย เป็นไปได้ ว่า การเคลื่อนที่ของน้ำและธาตุอาหารไม่สะดวกสมบูรณ์ ถ้าเริ่มพบว่าต้ชพืชมีอาการอย่างนี้ ต้องพ่นปุ๋ยน้ำทางใบบ่อยๆพอจะช่วยให้พืชเจริญต่่อไปไ้ด้ แต่ในกรณีนี้ค่อนข้างช้าเกินไป ปลูกใหม่น่าจะคุ้มกว่า
ส่วนของต้นไม่สมบูรณ์

1 Like

ขอบคุณครับ