พื้นทีดินไม่อุ้มน้ำเก็บน้ำไม่อยู่

พื้นทีดินไม่อุ้มน้ำเก็บน้ำไม่อยู่

2 Likes

อัดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไปเยอะๆครับ ปรับโครงสร้างดิน

1 Like

ติดตั้งระบบน้ำด้วยก็ได้นะคะ

1.ลองใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ใส่ลงดินแล้วไถกลบ
2. หรือปลูกปุ๋ยพืชสด เช่นปอเทือง ถั่วพร้า โสน รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมจาก สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
3.ไม่ทำการเผาตอซังหลังเกี่ยวข้าวแล้ว

1 Like

ปลูกพืชที่เป็นปุ๋ยสด ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนจีนแดง โสนแอฟริกา

1 Like