ใบสตอเบอรี่เป็นอะไรครับ เริ่มเป็นหลายต้นครับเพิ่งลงดินได้สองอาทิตย์ จ.นครพนม

ใบสตอเบอรี่เป็นอะไรครับ เริ่มเป็นหลายต้นครับเพิ่งลงดินได้สองอาทิตย์ จ.นครพนม

ไม่เคยเจอ ปกติปลูกเคยเจอไหม