ถั่วฝักยาวเป็นโรคใบเหลืองแก้ยังไงค่ะ

ถั่วฝักยาวเป็นโรคใบเหลืองแก้ยังไงค่ะ

1 Like

พอจะมีรูปไหมคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะไวรัสไหม

ถ้าเป็นโรคใบด่างเหลือง(yellow mosaic) ที่มีสาเหตุจากไวรัส และมี เพลี้ยอ่่อนเป็นแมลงพาหะ

การจัดการ
๑ทำลายต้นที่พบว่าเป็นโรค ตลอดจนพืชอาศัยหรือวัชพืชต่างๆ ในบริเวณแปลงปลูกหรือใกล้เคียงให้หมดสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยชั่วคราวของทั้งเชื้อสาเหตุและแมลง ซึ่งเป็นตัวนำและแพร่กระจายโรค
๒… กำจัดเพลี้ยอ่อน