หญ้าอะไรคะ กำจัดยังไงดี ขึ้นเยอะมากในนาข้าวค่ะ

หญ้าอะไรคะ กำจัดยังไงดี ขึ้นเยอะมากในนาข้าวค่ะ

1 Like

ไม่มีผลต่อนาข้าวครับ…
แต่แถวบ้านเขาตัดออกเลยครับ