รากขด แก้ยังไงครับ

รากขด แก้ยังไงครับ

4 Likes

ต้องตัดครับ แก้ไม่ได้

1 Like

ก่อนปลูกลงดินอาจต้องล้างรากหรือจัดรากก่อนคับ

2 Likes

การแก้รากขดในสวนผลไม้ต้องจัดการที่ต้นเหต
1.ใช้ต้นกล้ามะนาวไม่แก่ค้างปี
2.ก่อนปลูกสยายรากด้านข้างเล็กน้อย
3.กรณีเป็นมะนาวเสียบกิง หรือติดตามีโอกาสรากขดตั้งแต่อยู่ในถุงแล้ว หลังตัดก้นถุงใหค้นหารากแก้วว่าขดหรือเปล่า ถ้าขดให้ตัดปลายราแก้วเล็กน้อยเพื่อรากแก้วนั้นแตกรากใหม่ออกมา
4.ก่อนควรลองก้นหลุมด้วย หินฟอสเฟต 0.5 กิโลกรัม/ต้น ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัม
การแก้หลังปลูก
ทำการเสริมราก ด้วยตอส้มป่า หรือส้มพล ส้มโอ 1-2 ราก (เพาะกล้าแล้วย้ายมาปลูกห่าโคมะนาวเดิมประมาณ 50 เซนติเมตร
วิธีการดังนี้

 • การเตรียมต้นตอโดยการเพาะเม็ดส้มพล หรือส้มป่า หรือซื้อเป็นต้นกล้ามาปลูก ขนาดเล็กประมาณ 30 เซนติเมตรไปปลูกหลุมละ 2-3 ต้นโดยขุดหลุมห่างจากโคนส้มต้นแม่ประมาณ 50 เซนติเมตร แต่ละต้นห่างจากกันทำมุมที่จุดศูนย์กลางต้นแม่พันธุ์ดีเท่าๆกัน(สามเส้า)

*หลังปลูกต้นตอไปแข็งแรงดีแล้วและมีขนาดพอที่จะเพื่อจะทำการเสริมรากแล้วขนาดประมาณปลายตะเกียบหรือ 0.3-0.5เซนติเมตรและต้นส้มพันธุ์ดีที่ต้องการ
จะเสริมรากแข็งแรงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5เซนติเมตร
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งเป็นช่วงที่เปลือกไม้ร่อนแล้ว จึงเริ่มดำเนินการเสริมรากได้ดังนี้

 • ทำการจับคู่และหาตำแหน่งที่จะทำการเสริมรากแล้วทำการกำหนดจุดเพื่อการทำแผลบนต้นตอและบนต้นส้มพันธุ์ดี
 • ทำแผลบนต้นส้มพันธุ์ดี ที่ระดับความสูงจากดินประมาณ 30-40 เซนติเมตร โดยใช้มีดกรีดเปิดเปลือกจากล่างข้นบนเป็น 2 แนวขนานกันความกว้างแผลคู่ขนาน ใหญ่กว่าขนาดต้นตอที่จะนำมาเสริมรากเล็กน้อย แล้วใช้มีดตัดเปลือกระหว่างรอยแผลที่กรีดไว้แล้วลอกเปลือกเพื่อเปิดปากแผลจากด้านล่างขึ้นด้านบนยาวประมาณ 0.5-1.0 นิ้วแต่ยังไม่ตัดเปลือกทิ้ง รอจนกว่าจะทำการเสียบต้นตอ(กรณีต้นพันธุ์ดีเปลือกไม่ร่อน ให้เปลี่ยนวิธีการทำแผลบนต้นพันธุ์ดีโดยเฉือนเข้าเนื้อไม้เฉียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนเล็กน้อยยาว 0.5-1.0 นิ้วแล้วตัดปลายแผลเฉียงลึกเข้าเนื้อไม้ ส่วนที่เหลือเป็นบ่าเพื่อรองรับปลายแผลปากฉลามของต้นตอที่จะเอามาเสียบ)
 • ผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดบนต้นตอแล้วทำแผลต้นตอที่จะนำมาเสริมรากตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้วตามข้อ * เฉือนแผลด้านในตรงข้ามกับต้นพันธุ์ดีเป็นรูปปากฉลามยาว 0.5-1.0 นิ้วแล้วตัดปลายปากฉลามเล็กน้อย ขณะเดียวกันย้อนไปตัดเปลือกไม้ของต้นส้มพันธุ์ดีออก 2 ใน 3 เหลือไว้ 1ใน 3 สำหรับเป็นบ่ารับแผลต้นตอที่จะมาเสียบ
  นำต้นตอที่ทำแผลแล้วมามัดโยงกับต้นส้มพันธุ์ดีแล้วเสียบแผลต้นตอลงในแนวร่องเปลือกที่เปิดโดยให้ปลายแผลปากฉลามสอดเข้าใต้เปลือกแผลของต้นมะม่วงพันธุ์ดี จัดให้แผลของต้นตอและต้นพันธุ์ดีแนบกันสนิทมากที่สุด
  *ใช้เชือกฟางสีขาวพันมัดรอยแผลต้นตอที่เสริมรากให้แนบแน่นจากด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วผูกปลายเงื่อน (แต่อย่าให้แน่นเกินไปจนทำให้เปลือกไม้ของต้นตอและต้นพันธุ์ดีเสียหาย)
  *ใช้เทปพลาสติกพันทับเริ่มจากด้านล่างซ้อนทับเหลื่อมกัน1ใน3 ขึ้นด้านบน เลยรอยแผลขึ้นไปประมาณ 1นิ้ว แล้วมัดปลายเงื่อนให้แน่น
  *หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนจะเห็นเนื้อไม้รอยแผลประสานกันสนิท และหมั่นสังเกต ว่ารอยมัดเชือกที่เปลือกไม้ของต้นพันธุ์ดีและต้นตอที่นำมาเสริมรากเริ่มคอดให้แก้เชือกผ่อนออกแล้วมัดเชือกฟางใหม่ไม่ทับรอยคอดเดิม ทำอย่างประมาณ2-3 ครั้งจนกว่ารอยประสานทั้ง 2 จะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน

1 Like

ขอบคุณครับ