กำจัดหนอนกะทู้ ได้ด้วยวิธีใดได้บ้างครับ

กำจัดหนอนกะทู้ ได้ด้วยวิธีใดได้บ้างครับ

กินใบข้าวโพดใช่ไหมนิ

ใช้อีมาเมกตินอยู่ครับ แต่พอนานๆ มันชอบดื้อยา

ใช้สลับซัก 3-4 กลุ่ม ทุกเดือนก็ได้นะ จะได้ไม่ดื้อยา

1.ใช้วิธีกล เก็บกลุ่มไข่ และเก็บหนอนไปทำลาย
2.พ่นบีทีบาซิลลัสทูริงเจนซีส
3.กับดักกากน้ำตาล 1ส่วน+น้ำ 5ส่วน ใส่ขวดน้ำเจาะรูด้านข้าง แขวนล่อผีเสื้อมาดูดกินเหยื่อทำให้ผีเสื้อจมน้ำ
4.สารเคมี กลุ่ม 1 โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม6อีมาเมกติน กลุ่ม 14คาร์แทป กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 15ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์