ต้นลี้นจี่ออกดอกแล้วจะทำอย่างไรให้ติดลูกค่ะ

ต้นลี้นจี่ออกดอกแล้วจะทำอย่างไรให้ติดลูกค่ะ

1.ตอนนี้ยังไม่ให้น้ำ ยกเว้นอากาศแห้งจริงใหพรมน้ำได้บางๆ
2.ให้พ่นปุ๋ย 0-52-34 เสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี 1-2ครั้งช่วยเพิ่มอาหาร และพัฒนาดอกและ กันแตกใบอ่อนควรทำได้ถึงก่อนดอกบาน 7-10 วัน