การดูแลลิ้นจี่ที่กำลังติดผลควรทำอย่างไร

การดูแลลิ้นจี่ที่กำลังติดผลควรทำอย่างไร

1 Like

1.ช่วงนี้ให้ขยายผลด้วย 16-16-16หหรือ 17-17-17+15-0-0+26.5CaO เสริมด้วยแคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
2.พัฒนาคุณภาพเนื้อ 13-13-21หรือ 0-0-60 ทางใบ เสริมด้วยแคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
3.การให้น้ำสม่ำเสมอในช่วงแรก แล้วค่อยเว้นระยะ 3-5 วันครั้ง

1 Like

คงไม่ได้เห็นผลลิ้นจี่แล้ล่ะ เพราะเมื่อหลายวันก่อนฝนตกชะเอาดอกร่วงลงมาหมดเห็นแต่กิ่งช่อ