ถั่วฝักยาวเป็นโรคใบเหลืองแบบไวรัสค่ะ

ถั่วฝักยาวเป็นโรคใบเหลืองแบบไวรัสค่ะ

1 Like

ถ้าเป็นโรคใบด่างเหลือง(yellow mosaic) ที่มีสาเหตุจากไวรัส และมี เพลี้ยอ่่อนเป็นแมลงพาหะ

การจัดการ
๑ทำลายต้นที่พบว่าเป็นโรค ตลอดจนพืชอาศัยหรือวัชพืชต่างๆ ในบริเวณแปลงปลูกหรือใกล้เคียงให้หมดสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยชั่วคราวของเพลี้ยอ่อน ซึ่งเป็นตัวนำและแพร่กระจายโรค
๒.กำจัดเพลี้ยอ่อน

1 Like

ตัดต้นที่เป็นโรคออก