ลำใยหลังราดสารแล้วต้อง ใส่ปุ๋ยสูตรไหนบำรุงต่อยังไงคะ

ลำใยหลังราดสารแล้วต้อง ใส่ปุ๋ยสูตรไหนบำรุงต่อยังไงคะ

4 Likes

รอด้วยครับ

1 Like

รอผู้รู้มาตอบ

1 Like

ราดแล้วเหมือนกันค่ะ

1 Like

หลังราดสารโพแตสเซี่ยมไนเตรทไปแล้ว ให้น้ำ ต่อเนื่องทุกๆ 3-5 วัน หรือทุกๆ 5 วันในดินเหนียวจนถึงลำไยออกดอก
สำหรับการให้ปุ๋ยนั้น
1.หลังราดสารแล้ว 7-10 วัน เพื่อให้ลำไยออกดอกพร้อมกัและเร็วยิ่งขึ้น ควรใช้ปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 มิลลิกรัมผสมสาหร่ายสกัด 40-80มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรพ่นทางใบ 1-2ครั้ง ทุกๆ 7-10วัน ซึ่งจะทำให้ลำไยแทงใบอ่อน 3-5 ใบ แล้วแทงช่อตามมา
การกระตุ้นให้ลำไยแทงตาดอกออกมา

 1. หลังราดสารไปแล้ว 20 วันให้สังเกตปลายยอดต้นลำไยจะแตกและมีตุ่มตาดอกแต่ใบยังไม่คลี่(ขนาดยาวไม่เกิน 1 นิ้ว) ให้เร่งดำเนินการดังนี้
  1.1)พ่นสารเมพิควอทคลอไรด์ 5% W/V อัตรา 20 มิลลิลิตร /น้ำ 20 ลิตร
  1.2)พ่นสารคาร์โบไฮเดรทหรือน้ำตาลโพลี่แซคคาไรด์ และสารโคเอ็มไซด์ อัตรา 250 มิลลิลิตร/ น้ำ 200 ลิตร
  1.3) พ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 10-52-10 อัตรา 500 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
  2)ถ้าพบว่าปลายยอดต้นลำไยกำลังแตกใบและมีตุ่มตาดอกปนมาเล็กน้อยแต่ใบยังไม่คลี่(ขนาดยาวไม่เกิน 1 นิ้ว) ให้เร่งดำเนินการดังนี้
  2.1)พ่นสารเมพิควอทคลอไรด์ 5% W/V อัตรา 20 มิลลิลิตร /น้ำ 20 ลิตรเพื่อป้องกันการเฝือใบ
  2.2) พ่นสารคาร์โบไฮเดรทหรือน้ำตาลโพลี่แซคคาไรด์ อัตรา 250 มิลลิลิตร/ น้ำ 200 ลิตร
  2.3) พ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 10-52-10 อัตรา 500 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
  ทั้งกรณีการแตกตาเป็นตาดอกขนาดเล็ก หรือแตกเป็นใบแต่มีดอกปนมาเล็กน้อยตามข้อ 1)และ2)และได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามข้อย่อยของข้อ1)และ 2)แล้ว 7-10 วันให้สังเกต หากยังไม่พบตาดอกชัดเจน ให้ดำเนินการพ่นสารตามข้อ 2)ซ้ำอีกครั้ง
  ** การดูแลช่วงออกดอก**
  ช่วงเวลาที่ลำไยพัฒนาการออกดอกจะใช้เวลา6-8 สัปดาห์ต้นลำไยจะใช้อาหารสะสมไว้เพื่อสร้างตาดอกและพัฒนาส่วนสึกหรอส่วนอื่นๆ ลำไยแสดงอาการขาดไนโตรเจน ใบกร้าน สีเขียวซีด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลลำไยด้อยคุณภาพได้ จำเป็นต้องเพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นลำไยดังนี้
  1ให้ปุ๋ยในช่วงลำไยแทงช่อดอกยาว 10-15เซนติเมตรด้วย 25-7-7หรือ 15-0-0 อัตรา 1-3 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยเคมี 21-0-0อัตราส่วน 10:1 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
  .2 ควรให้น้ำเพื่อพัฒนาช่อดอกให้ยืดยาวและค่อยๆลดลง 1น 3 ของปริมาณที่ให้ปกติ
  .3 เพื่อให้ช่อดอกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ฉีดพ่นด้วย จิ๊บเบอเรลลิน 1ครั้งไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้งจะส่งผลกระทบต่อการติดผลน้อย เนื่องจากจะมีการชักนำดอกตัวผู้มากเกินไป
  4 ช่วงลำไยแทงช่อใหม่มักจะมีศัตรูพืชเข้าทำลายได้แก่ หนอนกัดกินช่อและดอกลำไย มวนลำไย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง โดยทำให้ดอกแห้งแล้ว ยังให้ผลเป็นราดำตามมา