หลักการให้น้ำทุเรียนช่วงเปิดตาดอกให้ยังไงค่ะ. เพิ่งทำปีแรก

หลักการให้น้ำทุเรียนช่วงเปิดตาดอกให้ยังไงค่ะ. เพิ่งทำปีแรก

อยากรู้ด้วยครับ น้องชายเพิ่งเริ่มปลูก