อยากทราบวิธีปลุกและดูแลมะนาว แบบเกษตรอินทรีย์

อยากทราบวิธีปลุกและดูแลมะนาว แบบเกษตรอินทรีย์

1 Like

เลือกพันธุ์ดีๆ แล้วก็บำรุงกับพวกปุ๋ยคอกขี้ไก่แกลบ ขี้หมู

ผมว่าต้องเริ่มหรือพัฒนาต่อยอด ในการผลิตแบบอิทรีย์ กันได้แล้ว ไม่ลองเรียนรู้ เมื่อไรเราจะคล่อง ลองไปปรับแต่งกันไป เริ่มตั้งแต่
1.ดิน น้ำต้องไม่สารปนเปื้อนโลหะหนัก
2.ปู๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แทนปุ๋ยเคมี
3.ฮอร์โมนอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ เร่งการเจริญเติบโตของ ใบ ต้น ดอก ผล
4.สารสกัดชีวภาพ จากพืช ว่านน้ำ เปลือกมังคุด คะไคร้หอม โล่ติ๊น บระเพ็ด หนอนตายอยาก
5.การพรวนดิน การปรับสภาพดิน ทำให้ระบบรากดีหา อาหารสะดวก ส่งผลทำให้ต้นเจริญเติบโตดี
6.เลือกพันธ์ุมะนาว ทะวายออกดอกนอกฤดู
7.การชักนำออกนอกฤดู กระตุ้นด้วยการกักน้ำที่กระตุ้นให้มะนาวออกดอกก่อนฤดูได้อีกด้วย รวมทั้งใช้ฮอร์โมนชีวภาพ ผสมผสานกัน
สิ่งที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นคล้ายฮอร์โมนที่ช่วย กระตุ้นการเจริญเติบโตที่มาจากอินทรีย์

 1. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ 1 สูตรเร่งใบ
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
  น้ำ------------------------------------- 10- ลิตร
  ผักบุ้ง-----------------------------------1—กิโกรัม
  ผักกาดหอม----------------------------1—กิโลกรัม
  ใบมันเทศ-------------------------------1–กิโลกรัม
  เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
  การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 7-15 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดหรือรดเช้า-เย็น
  ใบพืชจะงามสมบูรณ์ ใหญ่ ยาว
 2. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ สูตรเร่งราก ดอก ผล
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
  น้ำมะพร้าว----------------------------5- ลิตร(น้ำมะพร้าวห้าวตลาด โรงขูด)
  กล้วย-----------------------------------1—กิโกรัม
  ฟักทอง ------------------------------1—กิโลกรัม
  มะละกอ--------------------------------1–กิโลกรัม
  การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 3-7 วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่น 2ครั้ง /สัปดาห์ในช่วงกำลังออกดอกใหม่ช่วยให้ติผลดี และเป็นผลแล้ว ฉีดพ่นจะช่วยให้ผลสมบูรณ์ ใหญ่เติบโตเร็ว คุณภาพดี
 3. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ สูตรเร่งใบ ดอก ราก ผล
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  น้ำตาล---------------------------------1—กิโลกรัม
  หัวปลา---------------------------------2—กิโลกรัม
  น้ำ--------------------------------------5----ลิตร
  เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
  น้ำมะพร้าว ----------------------------1–ลิตร
  การหมัก ส่วนผสมในถังมีฝาปิด 7-15วันหรือนานกว่านี้ยิ่งดี
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นเร่งราก ใบ ผล ดอก 2ครั้ง /สัปดาห์
 4. น้ำหมัก ฮอร์โมน เอ็มไซด์ สูตรเร่งใบ ดอก ราก ผล****สูตร2
  น้ำเอ็มไซด์-----------------------------1 —ลิตร
  กากน้ำตาล-----------------------------1—ลิตร
  น้ำมะพร้าว ----------------------------1–ลิตร
  เปลือกสับประรด----------------------1—กิโลกรัม
  กากถั่วเหลือง --------------------------2- กิโลกรัม
  น้ำ --------------------------------------5 --ลิตร
  การหมัก หมักกากน้ำตาล น้ำมะพร้าว เปลือกสับประรด และน้ำเอ็มไซด์คนให้เข้ากัน 3 วัน หลังนั้น ใส่กากถั่วเหลือง และน้ำ ไปหมักต่ออีกในถังมีฝาปิด 2-3 เดือน
  ดมดูว่ามีกลิ่นเปรี้ยวฉุน คนดูว่ามีความหนืดของกากน้ำตาล ถ้าคนแล้วไม่หนืด แต่มีกลิ่นฉุนก็นำมาใช้ได้
  การใช้ นำน้ำหมัก 1 ส่วนผสมน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นเร่งราก ใบ ผล ดอก 2ครั้ง /สัปดาห์
  ที่มา: พเยา เนียะแก้ว สวนไม้ผลอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
  ที่เสนอมาพอเป็นตัวอย่าง และแนวทางใครชอบสูตรไหนก็ลองเอาไปหมักใช้ดู น้ำเอ็มไซด์ สอบถามและหาซื้อที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัด

ส่วนปุ๋ย อินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้โซดาไฟ หรือสารเคมีอื่นใดมาทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สำหรับปุ๋ยมูลสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติยิ่งปลอดภัยมากและ เนื้อปุ๋ย(์N-P-K)สูงที่คือขี้ค้างคาว รองลงมาได้แก่ ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ช้าง
ส่วนปุ๋ยหมัก ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ จะเป็นการหมักเปียก หรือหมักแห้ง ขึ้นกับวัสดุตั้งต้นในการทำปุ๋ย
ปุ๋ยพืชสด จากพืชตระกูลถั่วโดยปลูกพืชตระกูบถั่วพอถึงอายุก็ทำการไถกลบ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อาจจะใช้ในรูปของปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก โดยตรง หรือนำมาหมักรวมกันระหว่างวัสดุจะใช้ทำปุ๋ยหมัก นำมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ หมักด้วยสารเร่ง พ.ด. ส่วนน้ำหมักคงมีสูตรมากมายใครจะใส่อะไรเป็นวัตถุตั้งต้น ถ้าเน้นให้ได้ไนโตรเจน ให้ใช้วัตถุดิบตั้งต้นเป็นโปรตีนจาก สัตว์ กากถั่วหรือใบพืชฯ แต่ต้องทางคาร์บอน เพื่อเสริมสร้างพลังงาน เน้นแป้ง หรือ ผลไม้ หรือหัวพืชฯ (ก่อนทำคงต้องวิเคราะห์ว่าเราจะต้องปุ๋ยหมักประเภทไหน และต้องหาวัตถุดิบชนิดไหนมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นกัน)
คงไม่ใช่มีแค่น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก ดินผสมอินทรีย์ และวัสดุเพาะชำอินทรีย์ ท่านสามารถ คิดทำน้ำสะกัดอินทรีย์กำจัดศัตรูพืช จากว่านน้ำ โล่ติ๊น สะเดา ฯ

3 Likes