มะละ ผลเป็นแบบนี้มันเพราะอะไรค่ะ เราต้องแก้ไขอย่างไรอ่ะ ถึงขะได้ผลดี

มะละ ผลเป็นแบบนี้มันเพราะอะไรค่ะ เราต้องแก้ไขอย่างไรอ่ะ ถึงขะได้ผลดี

อันนี้วิธีการปลูกมะระโดยรวมๆนะครับ ขอวิธีปลูกมาระจีนครับ

ลองศึกษาตามที่คุณสมนึกเสนอดู

จากภาพแสงน้อยเกินไป และขาดอาหาร
ให้ปุ๋ยทางใบช่วย เช่น 10-52-17 เสริมด้ยแคลเซมี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังะกสี