ช่วงหน้าฝนมักจะพบว่าพืชผักเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียมากขึ้น และระบาดลุกลามไปทั้งแปลงผักอยางรวดเร็ว พอจะมีวิธีป้องกันให้พ

ช่วงหน้าฝนมักจะพบว่าพืชผักเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียมากขึ้น และระบาดลุกลามไปทั้งแปลงผักอยางรวดเร็ว พอจะมีวิธีป้องกันให้พืชต้านทาน หรือรักษาอย่างไรบ้างครับ

11 Likes

โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย จะพบในพืชผักหลายชนิด แต่ที่จะทำความเสียหายมาก คือโรคเน่าเละ
โดยปกติเชื้อสาเหตุอาศัยอยู่ในดินและเข้าทำลายพืชโดยผ่านทางบาดแผลต่าง ๆ เช่น แผลที่เกิดจากการเขตกรรม และจากการขาดธาตุอาหารรองบางชนิด เช่นการขาดธาตุแคลเซียม ทำให้เกิดอาการปลายใบไหม้ก่อน หรือแผลที่เกิดจากการขาดโบรอน ทำให้เกิดอาการไส้กลวง เป็นต้น โรคนี้มักพบระบาดในระยะที่พืชเข้าปลี ออกดอก หรือลงหัว การระบาดรุนแรงในสภาพอากาศร้อนชื้นโดยเฉพาะในฤดูฝน


ขอบใบแห้งเนื่องจากขาดแคลเซี่ยมแล้วโรคเน่าเข้าซ้ำเติม

1 Like

การจัดการ
๑. การไถพรวน ตากดิน เพื่อลดปริมาณเชื้อในดิน
๒. การระมัดระวังการปฏิบัติในแปลง เพื่อลดการเกิดแผลกับพืช
๓. พ่นธาตุอาหารรองแคลเซี่ยมและโบรอน พ่นธาตุอาหารรองในระยะที่พืชเริ่ม ห่อหัว หรือ เริ่มสร้างดอก
๔. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรเก็บเศษพืชออกให้หมด เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อสาเหตุของโรค

1 Like

ขอบคุณครับ

พอมีตัวยาแนะนำมั้ยครับ หากจัดการตามนี้แล้วยังเอาโรคไม่อยู่

พืชอะไรค่ะ

ผักกาดขาวครับอาจารย์

อาการเน่าเละ ถ้าเกิดแล้ว ควบคุมได้ยากมาก
ในกรณีที่เกิดหลังจากการขาดแคลเซี่ยม ทำให้เกิดอาการขอบใบแห้ง ที่ใบบริเวณส่วนกลางต้น (ใบส่วนยอด) เป็นอาการที่พอจะสังเกตุเห็นได้ ถ้าเห็นอาการขอบใบแห้งก่อนที่เชื้อสาเหตุโรคเน่าเละเข้าทำลาย อาจจะพ่นสารกลุ่มคอปเปอร์ เพื่อควบคุมอาการแผลนั้นให้แห้ง และลดการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุได้บ้าง

แต่ถ้าเป็นอาการเน่าเละที่เกิดตามหลังอาการขาดโบรอน ที่เกิดจากอาการต้นกลวงภายในต้น ซึ่งจะเห็นเมื่อต้นเน่าเละแล้วการช่วยเหลือเป็นไปได้ยาก

อย่างไรก็ตาม ถ้าจะปลูกผักกาดขาวปลี หรือ พืชอื่นๆในกลุ่มนี้ ทั้งกะหล่ำปลี เขียวปลี กะหล่ำดอก และอื่นๆ ควรต้องปรับปรุงดินด้วยปูนขาวก่อนปลูก และ เมื่อพืชเริ่มเข้าวัยห่อหัว สังเกตุจากใบยอดเริ่มห่อเล็กน้อย ต้องพ่นธาตุอาหารรองแคลเซี่ยมผสมโบรอนทันที ต่อเนื่องกันอย่างน้อย ๒ ครั้ง ห่างกัน ๕- ๗ วัน โดยไม่ควรพ่นร่วมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการไปส่งเสริมพืชในการห่อหัว

2 Likes

ขอบคุณมากครับ