โรคราสนิมทุเรียนใช้ยาอะไรครับ

โรคราสนิมทุเรียนใช้ยาอะไรครับ

2 Likes

เป็นยังไงคับ มีรูปไม๊

ส่งให้แล้วครับตามรูป

โรคใบจุดสนิม จุดสาหร่าย(Agal spot)

สาเหตุ เกิดจากสาหร่าย Cephaleuros virescens
แนวทางการจัดการ
๑.ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง
๒.ถ้ามีการระบาดของโรคมากแล้ว ควรผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพด้วย เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ สลับด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อ