ผมจะลงทุเรียนเล็กต้องยกโคกไหมครับ

ผมจะลงทุเรียนเล็กต้องยกโคกไหมครับ

9 Likes

แล้วแต่พื้นที่ ถ้าไม่เป็นลุ่มก็ไม่ต้องก็ได้มั้ง

แล้วแต่พิจารณาอันนี้

ผมไม่ได้ยกนะ

อยากรู้ว่ายกโคกกับไม่ยกโคกต่างกันยังไง

1 Like

รอด้วยครับ

การปลูกทุเรียนแบบยกโคก หรือเนินหลังเต่า หรือไม่ยกโคกนั้นย่อมมีเหตุผลการของมันเองกล่าวคือ
1.การปลูกทุเรียนในพื้นที่ราบลุ่มเพื่อป้องกันน้ำขังในหลุม เกิดอาการรากเน่าโคนเน่า จึงต้องยกโคกเช่นการปลูกทุเรียนแถบภาคกลางที่ทั้งยกร่องและยกโคก จังหวัดนนทบุรี ฯ เพราะมีการระบายน้ำออกจากระบบราก
2.การยกแปลงปลูกแบบเนินหลังเต่าในแถบตะวันออกในที่ราบลุ่ม เพื่อป้องกันน้ำขังในบริเวณรากทำกให้เกิดรากเน่าตามมา
3.ส่วนในพื้นที่เนินไม่มีโอกาสน้ำท่วมขัง ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งโคก แต่ปลูกแบบนั่งแท่น
อธิบาย คำว่ายกโคกในที่ราบ ภาคตะวันออก ใช้แบ็คโฮจกดิน สูง 40 เซนติเมตร เป็นวงกลมกว้าง 2-3,3-4 เมตร ส่่วนที่นนทบุรีโคกขนาด 1-2 เมตรขึ้นกับขนาดร่องสวนแต่จะพอกดินออกมา10-20เซนติเมตรโดยรอบทุกๆปี
ส่วนการปลูกแบบนั่งแท่นคือวางต้นกล้าที่นำถุงคำออกแล้วแล้วใช้จอบจก(ขุด)ดินรอบๆเข้ามากลบต้นกล้าที่ปลูกใหม่ ดูแล้วคล้ายแบบยกโคกเล็กๆ แบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ดอนน้ำไม่ท่วมขัง
แต่อย่าลืมลองก้นหลุมด้วย หินฟอสเฟรต และปุ๋ยคอกเก่าผสมดินหน้า แล้วจึงวางต้นกล้าลงไปแล้วกลบดิน แล้วพลางแสงด้วยสแลน รดน้ำให้ชุ่ม แล้วเว้นช่วง3วันครั้ง
ข้อเสนอแนะ การยกโคกดีที่สุด ถ้าสามารถดำเนินการได้ ทุเรียนเติบโตเร็ว ลดโอกาสการเป็นโรครากเน่าโคนเน่า