ถ้าปลูกถั่วฝักยาวช่วงนี้จะได้ไหมค่ะ

ถ้าปลูกถั่วฝักยาวช่วงนี้จะได้ไหมค่ะ

ได้ครับถ้ามีน้ำให้ ตลอดช่วงการผลลิต

ได้ครับ แต่อาจมีศัตรูมากหน่อย ควรดูแลเรื่องน้ำอย่างสม่ำเสมออย่างที่อาจารย์มนูแนะนำ