ทำมัยถั่วฝักยาวถึงเป็นแบบนี้ครับ

ทำมัยถั่วฝักยาวถึงเป็นแบบนี้ครับ

2 Likes

ภาพไม่ค่อยชัด แต่ดูน่าจะเป็นอาการของโรคราแป้ง ปนอยู่กับ อาการทำลายของหนอนชอนใบ

1 Like

หนอนแมลงวันชอนใบตัวแก่เป็นแมลงวัน 2ปีก วางไข่บนใบพืชหลายชนิด เช่น ตระกูลแตง พริก มะเขือ ถั่ว เป็นต้นการจัดการควรใช้วิธีผสมผสาน
1.วิธีกล ตัดใบที่พบการระบาดมากไปเผาทำลาย
2.การใช้สารเคมี
-สารกลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส โพรฟีโนฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม 3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน
-กลุ่ม4อะซีทามิพริด อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม4+3อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน

1 Like

ตามภาพเป็นการทำลายของหนอนแมลงวันชอนใบ

1 Like

มีวิธีแก้ไขมันครับ