รบกวนสอบถามครับ หนอนเจาะลูกทุเรียนจะใช้ยาตัวไหนป้องกันครับ

รบกวนสอบถามครับ หนอนเจาะลูกทุเรียนจะใช้ยาตัวไหนป้องกันครับ

8 Likes

ของแบบนีต้องฉีดกันตั้งแต่ลูกยังเล็ก

กันไว้บางทีก็เปลืองยา

ถ้าฉีดแล้วไม่เป็นก็ดีไปนะ ไม่มีอะไรเสียหาย ดีกว่าเป็นแล้วแก้ไม่ได้

1 Like

เห็นด้วยนะ

เลนเนท

รอด้วย

คาร์แทป

2 Likes

โทลเฟนไพแรด

1 Like

ขอบคุณทุกคนมากครับผม

หนอนผีเสื้อที่ทำลายผลทุเรียนหลักๆจะมี 2ชนิดคือ 1.หนอนเจาะเมล็ด 2.หนอนเจาะผล ทั้ง 2 ชนิดการป้องกันด้วยการห่อผลด้วยถุงตาข่ายไนล่อนดีที่สุด กรณีใช้สารพ่นถ้าเป็นหนอนเจาะเมล็ดต้องพ่นสารแบบป้องกันเท่านั้นเพราะหนอนเข้าไปอยู่ในเมล็ดด้านในแล้วสารเคมีแทรกซึมเข้าไปไม่ได้ ส่วนหนอนเจาะผลจะเจาะกินแค่ผิวเปลือกด้านนอกการใช้สารได้ทั้งพ่นแบบป้องกันและกำจัด หนอนทั้ง2ชนิดนี้เข้าทำลายช่วงไล่เลี่ยกันคืออายุผลประมาณ 45วัน สารเคมีที่ใช้ได้ผลจะมีสารกลุ่ม 1 ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3 ไซเพอร์เมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน กลุ่ม 5 สไปเนโทแรม กลุ่ม 6 อีมาเมกติน กลุ่ม 13 คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 14 คาร์แทป กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 21 โทลเฟนไพแรด กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม 28 คลอแรนทรานิลิโพรล หรือสารผสม 2กลุ่ม เช่น กลุ่ม 3+4ไซเพอร์เมทริน+โพรฟีโนฟอส ฯลฯ