จะลงต้นทุเรียนใหม่ เตรียมหลุมปลูกยังไงบ้างครับ

จะลงต้นทุเรียนใหม่ เตรียมหลุมปลูกยังไงบ้างครับ

11 Likes

โรยปุ๋ยคอกรองก้นหลุม

1 Like

ฟางด้วยไหม

ไม่ต้องจ้า

หลุมกว้างประมาณเท่าไหร่ครับ

มาตรฐานก็ห้าสิบเซ็น

1 Like

ขอบคุณครับ

ผสมปุ๋ยคอกเก่า 5 โลกับปุ๋ยหินฟอสเฟตครึ่งโล แล้วก็ผสมเข้ากับดิน

1 Like

การเตรียมหลุมสำหรับปลูกทุเรียนนั้น ทุเรียนเป็นพืชที่ชอบดินที่มีการระบายน้ำดีในการเตรียมหลุม
1.แนะนำให้ยกโคกโดยใช้แบ็คโฮ จกดินสูง 40 เซนติเมตรเป็นพื้นวงกลม กว่้าง 2-3หรือ 3-4 ในที่ดอน 1-
2 เมตรในพื้นที่ยกร่องที่แคบอาจใช้จอบขุดแทน
2อาจตากดินก่อน1-2 สัปดาห์ได้ยิ่งดี
3.บนโคกขุดหลุมปลูกขนาดประมาณ 50X50X50 เซนติเมตร ผสมดินหน้า กลับหินฟอสเฟต(Rock phosphate) 500 กรัม และปุ๋ยคอกเก่า 5-10 กก.คลุกเคล้ากัน ดินที่ผสมแล้วปริมาณ2ใน3ของหลุม
4.นำต้นกล้าทุเรียนที่ตัดก้นถุงแล้ว และตัดปลายรากแก้วที่งอขดออกเล็กน้อย หรือสางปลายรากที่ขดม้วนให้คายตัวออก
5.วางต้นกล้าลงในหลุม จัดทิศทางกิ่งและลำต้นให้ตั้งตรงแล้ใช้มีดคมกรีดข้างถุงดำจากล่างขึ้นด้านบน แล้วกลบดินพอใกล้เต็ม แล้วจึงดึงถุงดำที่กรีดแล้วออกและกลบดินต่อไป ให้สูงกว่าปากถุงเล็กน้อย
6.ปักไม้ยึดลำต้นกล้า ทำร่มเงา
7. ราดยากันโรคราไฟท็อปธอรา
8 รดน้ำทุกวัน ช่วง 3-5 วันแรก หลังจากนั้นวันเว้นวัน และค่อยห่างขึ้นเป็น 3 วันครั้ง
9 หลังทุเรียนเริมแตกใบใหม่ แสดงว่ารากเดินดีแล้วก้เริ่มใหปุ๋ยเคมีทางดิน สูตร 16 -16-16 ส่วนปุ๋ยทางใบสามารถให้ได้ตั้งแต่หลังปลูกช่วยให้ต้นกล้าฟื้นตัวได้เร็วขึ้น