มนาวใบหยิกจะแก้ไขแบบไหนดีค่ะ

มนาวใบหยิกจะแก้ไขแบบไหนดีค่ะ

มีรูปไหมคับ อาจจะเป็นแมลงหรือเป็นโรค ต้องดูคับ

เป็นแคงเค้อร์ไหม ต้องดูก่อน