ปลูกดาวเรื่องดูแลแบบใหนถึงจะใด้ผลดีค่ะ

ปลูกดาวเรื่องดูแลแบบใหนถึงจะใด้ผลดีค่ะ

ช่วงแรกปลูกพ้นน้ำให้ชื้น ๆ พอต้นแข็งแรงก็ให้โดนแดดได้เลยค่ะ

การเตรียมดิน
1.ส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์
2.ทำการไถพรวน พร้อมใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน (หรือ300-500 กิโลกรัมต่อไร่) พร้อมใส่ปุ๋ยคอกเก่า 300-500 กิโลกรัม/ไร่ตากเดิน แล้วใช้ผานพรวนดินให้ละเอียด แล้วตากดินไว้ 2สัปดาห์
3.ขึ้นแปลงขนาด 1.0-1.20 เมตร สูง 50 เซนติเมตร ร่องทางเดินกลาง 0.80 เมตร
4.ใส่ปุ๋ย เคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่หรือ 0-46-0-35-50 อัตรา กิโลกรัม/ไร่แล้วเกลี่ยหน้าดินกลบปุ๋ย
5.ระยะปลูก 30-40X30-40 เซนติเมตร แปลงละ 3 แถว หลุมลึก 4-5 เซนติเมตร
6.การเตรียมกล้าพันธ์ุ ๆที่ตลาดต้องการ เพาะในกะบะ 200 หลุม รดน้ำ และพลางแสง
7.การปลูกเมื่อกล้ามีใบจริง4ใบจึงย้ายปลูก(ถ้าไม่หว่านเคมี15-15-15 ก็หว่านตอนนี้ได้) ช่วงนี้จะต้องพลางแสงช่วยจนกว่าจะตั้งตัวประมาณ3วัน
8การให้ปุ๋ย
8.1 หลังย้ายปลูก5-7วัน ให้ปุ๋ย 15-0-0หรือ 46-0-0 ผสมน้ำรดอัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 100 ลิตร
8.2อายุ20-25 วันให้ปุ๋ย 15-15-15หรือ 13-13-21 อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่
8.3 อายุ35-45 วันให้ปุ๋ยเร่งดอก 12-24-12อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่
9การดูแล
9.1ช่วงทำการให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และพรวนดินกลบโคน
9.2เด็ดยอดกลางออกหลังย้ายปลูก 7-10วัน
10 ช่วงย้ายปลูกใหม่ให้ให้ชุ่ม 2-ครั้งเช้าเย็น หลังจากนั้น 3-5วัน
11.โรคและแมลง ได้แก่ โรคเหี่ยว เพลี้ยไฟ หนอนเจาะยอดดอก
12เก็บดอก 55-70 วันแล้วแต่พันธ์ุ