ฟักทองเป็นไวรัสแก้ไขอย่างไรคับ

ฟักทองเป็นไวรัสแก้ไขอย่างไรคับ

2 Likes

ใบมันเป็นยังไงคับ

1 Like

ไวรัสถ้าเป็นแล้ว แก้ไขไม่ได้ เพราะเชื้อเข้าไปเจริญอยู่ในต้นพืชแล้ว และไม่มีสารฯใดๆที่จะกำจัดเชื้อไวรัสที่อยู่ในต้นพืชได้ สิ่งที่ต้องระวังคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดอาการกับต้นอื่นๆ

ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรกระทำถ้าในแปลงปลูกถ้ามีต้นที่เป็นโรคจากไวรัสแล้ว ต้องกำจัดต้นที่มีอาการออกทันที เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อกระจายออกไป โดยแมลงพาหะ หรือโดย เกษตรกรเองจากการสัมผัสต้นเป็นโรคแล้วไปสัมผัสต้นอื่นๆ

หลังจากนั้นต้องคุมแมลงพาหะ และ ระวัดระวังการปฏิบัติในแปลงปลูก จะต้องรักษาดูและสุขอนามัยพืชและแปลงปลูก เช่น
ต้องกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบๆแปลง
ต้องทำความสะอาด มือ กรรไกรตัดแต่ง ก่อนใช้งาน ระหว่างใช้งาน และ หลังใช้งาน ด้วยน้ำยาล้างจานที่เจือจางแล้ว

ในกรณีของไวรัสในฟักทอง เชื้อไวรัสจะถ่ายทอดด้วยแมลงปากดูด เมื่อกำจัดต้นเป็นโรคแล้วควร หมั่นควบคุมแมลงปากดูดให้สม่ำเสมอ

1 Like

ขอบคุณคับ