มาตรฐานขนาดของส้มมีกี่เบอร์ครับ สามเบอร์หรือเปล่า

มาตรฐานขนาดของส้มมีกี่เบอร์ครับ สามเบอร์หรือเปล่า

7 Likes

ไม่แน่ใจ รอผู้เชี่ยวชาญ

1 Like

น่าจะสาม

มีหกนะครับ

เขาวัดกันยังไง

วัดตามเส้นผ่าศูนย์กลาง

1 Like

เบอร์ 00 นี่กี่เซ็นต์

เจ็ดเซ็นครับ

2 Likes

ความรู้ใหม่

,มาตรฐานส้มเปลือกส้มเขียวหวาน มีดังนี้ มี ขนาด
ขนาดส้มเปลือกร่อน**

ขนาดส้มทางการค้า ตารางที่ 1

เบอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างซม การบริโภค

000 7.5-8.0 บริโภคสด
00 7.0-7.5 บริโภคสด
0 6.5-7.0 บริโภคสด
1 6.0-6.5 บริโภคสด
2 5.7-6.0 บริโภคสด
3 5.2-5.7 บริโภคสด
4. 7-5.2 คั้นน้ำ
5 <4.7 คั้นน้ำ

ตารางที่ 2 รหัสขนาดตาม มกอช. 14-2550

รหัสขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) จำนวนผล/ภาชนะบรรจุ

1 >90 30
2 >85-90 36
3 >80-85 45
4 >75-80 54
5 >70-75 60
6 >65-70 72
7 >60-65 84
8 >57-60 105
9 >52-57 -
10 47-52 -
11 <47 -

เบอร์00 เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.0-7.5 เซนติเมตร ครับ