สวนมะม่วงของเพื่อนๆใช้ฮอร์โมนกันไหมครับ

สวนมะม่วงของเพื่อนๆใช้ฮอร์โมนกันไหมครับ

6 Likes

แล้วแต่ความจำเป็นไหมครับผมว่า

สวนข้างๆเขาฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดนะ

ให้ผมมองนะคือต้องตอบให้ได้ว่าฉีดทำไม

เติมเมื่อขาดดีกว่าไหมค่ะ

3 Likes

จริงครับ

รอผู้รู้ครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจ

รอด้วยครับ

ทุกวันนี้การทำสวนมะม่วงคงต้องการผลตอบแทนที่มั่นใจ คุ้มค่า กับการการลงทุนที่จ่ายไป คือเกษตรกรต้องการมะม่วงมีการติดผลดกๆ และผลมะม่วงหลังติผลแล้วต้องไม่หลุดร่วง
ฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการใช้ฮอร์โมน เอ็น เอ เอ(์NAA)ดังนี้
การดูแลช่วงออกดอก
กระตุ้นดอกสมบูรณ์เพศ หลังที่มะม่วงออกดอกมาระยะเดือยไก่รูปที่ 1 ทำการฉีดพ่น NAA เข้มข้น 4.5% ปริมาณ 500 ซีซี /น้ำ 1000 ลิตรจะทำมีดอกสมบูรณ์เพศในช่อมะม่วงมากขึ้น และฉีดแคลเซียมและโบรอน
ช่วยเกสรตัวผู้แข็งแรง เกิดการผสมติดผลดีขึ้น หรืออาจจะใช้ อโธนิค อัตรา3-4 กรัม/น้ำ 20ลิตร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
การดูแลช่วงติดผลอ่อน
หลังที่ดอกผสมแล้วระยะเมล็ดถั่วรูปที่ 2 ควรฉีดพ่นด้วยสาร อโธนิค อัตรา3-4 กรัม/น้ำ 20ลิตรหรือNAA
4.5% 10 ซี ซี/ น้ำ 20 ลิตร:อย่างใดอย่างหนึ่งช่วยให้ขั้วเหนียวลดการหลุดหดล่วงของผลอ่อนได้ จากนั้นขบวนการผลิตมะม่วงคุณภาพดำเนินตามขั้นตอน ให้ปุ๋ยขยายขนาด 16-16-16 ห่อผล ให้ปุ๋ยพัฒนาคุณภาพผล 13-13-21 เป็นต้น
รูปที่1 ระยะเดือยไก่


รูปที่2 ระยะเม็ดบัว

มีผลมากครับแต่ต้องดูความคุ้มทุนครับ
ราคาขาย
ปริมาณการทำแต่ล่ะปี

1 Like