ทุเรียนครับเราฉีดเปิดตาดอกฉีดใบหรือฉีด กิ่งครับ

ทุเรียนครับเราฉีดเปิดตาดอกฉีดใบหรือฉีด กิ่งครับ

การเปิดตาดอกทุเรียน

หลังพบว่าทุเรียนอยู่ในระยะพร้อมพัฒนาไปสู่ระยะไข่ปลาที่ใต้ท้องกิ่งแล้ว

5.2.1 ดำเนินการกระตุ้นการออกดอกตาม แนวทางดังนี้

1) แนวทางที่ 1 ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย ความเข้มข้น 1500 ppm ( 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร)ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา ระวังอย่าให้ถูกใบจะทำให้ใบไหม้

2) แนวทางที่ 2 ฉีดพ่นด้วยโปแตสเซียมไนเตรท 13-0-46 อัตรา 150 - 300 กรัมผสมสาหร่ายทะเลอัตรา 30-60มิลลิลิตรหรือผสมกรดอะมิโนแอซิด อัตราแนะนำในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นทั่วทั้งต้นและที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา

3) แนวทางที่ 3 ใช้ปุ๋ยทางใบ สูตร 7-13-34+12.5 Zn ผสมสารทำลายการพักตัวของตาดอกที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ อัตรา 2-3 มิลลิลิตรในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา

4)แนวทางที่ 4 เลือกวันที่ฝนไม่ตก ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 12-3-42 ผสมฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนิน ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง **
5 ) กรณีไข่ปลาชะงัก เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วันหรือฝนตกหนัก มากกว่า 35 มิลลิเมตร/วันทำให้ดอกอ่อนไข่ปลาหยุดชะงัก แก้ไขโดย ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย เข้มข้น 1500 ppm ผสมสาหร่ายสกัด 30มิลลิลิตร ผสม NAA เข้มข้น 12.5 ppm

(แพลนโนฟิกส์ อัตรา 10 มิลลิลิตร)ในน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบพอเปียก ทั่วต้น อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการแก้ไขด้วยวิธีนี้ เพราะ NAA อาจทำให้ใบทุเรียน กรอบ และร่วงได้
สรุปพ่นที่ท้องกิ่งเท่านั้น
รูปไข่ปลาใต้ท้องกิ่ง

2 Likes