พริกผมเป็นแบบนี้ทั้งแปลงเรยครับ ต้องจัดการอย่างไรครับ ถ้าไม่อยากใช้สารเคมี ผมควรจะหมักอะไรมาแก้ไขดีครับ

พริกผมเป็นแบบนี้ทั้งแปลงเรยครับ ต้องจัดการอย่างไรครับ ถ้าไม่อยากใช้สารเคมี ผมควรจะหมักอะไรมาแก้ไขดีครับ

8 Likes

ขาดธาตุอาหารหรือเปล่าคับ ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรอยู่

ปุ๋ยคอกครับ

เป็นเพราะแมลงวันทองครับใช้เทธัลยูจีนอลครับ ค้นในยูทูปครับเห็นผล100%

2 Likes

อาการที่เห็นเป็นโรคแอนแทรกโนส หรือกุ้งแห้งในพริกซึ่งเป็นเรื่องปกติในฤดูฝน อาจจะมีบางลูกมีแมลงวันทองพริกทำลาย พิสูจน์ได้ง่ายโดยผ่าดูจะพบหนอนสีขาวขนาดเล็กอยู่ด้านใน

1 Like

ถ้าเป็นแมลงวันทองพริกชื่อBactrocera latifons ใช้เมทิลยูจินอลล่อไม่ได้ผล เพราะเป็นคนละตัวกับแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis และสารล่อเมทิลยูจินอลล่อได้เฉพาะตัวผู้ ไม่ได้กำจัดตัวเมียดังนั้นไม่ใช่วิธีการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ดังนั้นการติดกับดักเมทิลยูจินอลในแปลงพริกอาจจะพบตัวแมลงวันในกับดัก แต่ไม่ใช่ชนิดที่ทำลายพริก เสียเวลา สิ้นเปลืองโดยไม่มีประโยชน์

1 Like

กรณีป้องกันกำจัดแมลงวันทองพริก 1.พ่นไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออย อัตรา 60ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร จะลดการวางไข่ของแมลงวันทองพริก 2.พ่นเหยื่อพิษสูตรทั่วไป ใช้กากน้ำตาล 8ลิตร น้ำ 100 ลิตร บวกสารกำจัดแมลงมาลาไทออน หรือไตรคลอร์ฟอน 80-100ซีซีหรือกรัม ใช้สารที่ผสมเข้ากันดีแล้ว พ่นเป็นจุดข้างแปลงพริก หรือบนต้นหญ้า จะล่อแมลงวันทองทั้งตัวผู้ตัวเมียมากินเหยื่อพิษ 3.เหยื่อล่อสูตรยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเสต ใช้ยีสต์+กากน้ำตาล+น้ำ อัตราส่วน 1:3:2 หมักทิ้งไว้ 3วันขึ้นไป นำมา 10 ส่วนผสมสารเคมีตามข้อ 2อีก 1ส่วน แล้วพ่นเป็นจุดเหมือนกัน สารล่อทั้ง 2สูตร จะล่อแมลงวันทองทุกชนิดใช้ได้ทั้งในพริกและในสวนผลไม้ ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมากินเหยื่อพิษลดจำนวนลง

2 Likes

ในส่วนของโรคกุ้งแห้ง หรือแอนแทรกโนสลองไปตามอ่านคำแนะนำของอาจารย์อรพรรณ ที่เคยตอบสมาชิกที่ปลูกพริกไว้แล้ว

1 Like

ตามรูป เเป็นแอนแรคโนสไม่มาก ถ้าเก็บลูกที่เป็นโรคออกจากแปลงให้หมดทุกครั้งที่เก็บผลผลิต แล้วเอาไปทิ้งให้ห่างไปจากแปลงปลูก หรือ ฝังดืน อาจจะไม่ต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชก็ได้
แต่ถ้าพิจารณาว่าจะต้องพ่นสารฯ มีสารฯที่มีประสิทธิภาพดังนี้
สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ