ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณสมบัติใช้ได้กับพืชทุกชนิดไหมครับ ใช้ได้ประสิทธิภาพแค่ไหน

ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณสมบัติใช้ได้กับพืชทุกชนิดไหมครับ ใช้ได้ประสิทธิภาพแค่ไหน

2 Likes

เคยทดลองใช้แล้วก็พืชงามดี มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับปุ๋ยคอกอืนทั่วไป แต่ราคาสูง

1 Like