ฝรั่งกิมจูผลร่วงครับแก้อย่างไรครับ

ฝรั่งกิมจูผลร่วงครับแก้อย่างไรครับ

2 Likes

การร่วงของฝรั่งกิมจู ช่วงนี้
1.อากหารเริ่มร้อนจัดพืชปลูกอาหารได้น้อย อาหารๆไม่เพียงพอเลี้ยงผลอ่อน
2.การผสมไม่สมบูรณ์
3.ฝรั่งท่านอาจยังสาวอยู่ โอกาสไม่ค่อยอกดอก-ติดผล
4แสงอาจไม่เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง/วัน การสังเคราะห์อาหารต่ำ
5.ฝรั่งของท่านต้นใบไม่สมบูรณ์ ขาดการบำรุงต้นที่พร้อมเพื่อการออกดอก
การแก้ไข
1.บำรุงต้นยังแนะนำ 17-17-17+15-0-0+26.5 CaO (2/1)หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
2
.ก่อนออกดอกควรให้ปุ๋ย
8-24-24 เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสีหรือให้ฉีดพ่น 10-52-17 หรือ0-52-34 เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี 2-3 ครั้งช่วงดอกตูมก่อนบาน 10-15 วัน ช่วยให้การพัฒนาดอกและเกสรที่สมบูรณ์ แข็งแรงผสมติดดี
3.หลังจากนั้น 20-30 วันแล้วงดน้ำ 7-10วันแล้วให้ตัดแต่งปลายกิ่งเขียวออก เหลือ โคนกิ่งน้ำตาลไว้ 5-7 ตา
4.แล้วขึ้นน้ำใหม่ ฉีดพ่นด้วยสารสาหร่ายสกัด 40- 80 มิลลิลิตร และปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 มิลลิกรัมในน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้ลำไยแทงช่อดอกมากขึ้น
5.หลังแตกยอดใหม่แล้ว ใบคู่ที่3-5ก็จะออกดอก
6.หลังติดผลให้ใช้ปุ๋ย 17-17-17หรือ 16-16-16+150-0+26.5 CaO(2/1)หรือ 25-7-7เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
7.ตัดกิ่งแซมขนาดเล็กในทรงพุ่ม และกิ่งกะโดง กิ่งซ้อนทับออก ลดการสูญเสียอาหารที่ปรุงมาได้ไปเลี้ยงกิ่งเหล่านี้ แทนที่จะเอามาเลี้ยงผลอ่อน
8.เน้นการห่อผลป้องกันแมลงวันผลไม้ และหนอนเจาะผลหลังติดผลเท่าส้มจี๊ด
9.พัฒนาคุณภาพเนื้อและรสชาติ ด้วย 13-13-21 หรือ 12-12-17+2Mg+แคลเซี่ยม-โบรอน สังกะสี แม็กนีเซี่ยม ช่วงผลขนาดส้มจี๊ดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร
10.การให้น้ำสม่ำเสมอ

3 Likes