การดูแลทุเรียนให้ได้ผลดีทำ อย่างไร

การดูแลทุเรียนให้ได้ผลดีทำ
อย่างไร

ตามที่ท่านถามมานั้น จะตอบการดูแลทุเรียนให้ได้ผลดี ในกรณีทุเรียนใหญ่ใ้ห้ผลแล้ว
การเตรียมความพร้อมของต้นเพื่อการสร้างผลคุณภาพ

 • กระตุ้นการแตกใบอ่อนชุดที่ 1

 • ทำความสะอาดโคนทุเรียน โดยคราดเอาใบแห้งออก ถอนและกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มออก

 • ฟื้นฟูราก โดยใส่สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตรผสมปุ๋ย 30-20-10 อัตรา 300-500 กรัม ในน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทุกๆ 7 วันจำนวน 3 ครั้ง

 • ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16 อัตรา 3-4 กิโลกรัม/ต้นผสมกับ 30-0-0จำนวน 1กิโลกรัมหรือ 15-0-0 คลุกเคล้ากันแล้วหว่านลงดินใต้ทรงพุ่มห่างจากโคน 50-70 เซนติเมตร

 • ตัดแต่งกิ่ง ได้แก่ กิ่งแห้ง กิ่งน้ำค้าง กิ่งฉีกหัก กิ่งซ้อนทับ และกิ่งแซมในทรงพุ่ม

 • การกระตุ้นให้แตกใบอ่อน โดยการฉีดพ่น อาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตดังนี้ กลูโคส 600 กรัมผสม ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตรผสมปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 10-20-30 ที่มีธาตุรองผสม อัตรา 60 กรัมผสมยาป้องกันเชื้อราในน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบ ฉีดพ่น 1-2ครั้งเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเร็วขึ้น

 • หลังหว่านปุ๋ยเคมีตามชายพุ่ม ให้ใส่ปุ๋ย รอบๆชายพุ่มตก สูตร 30-0-0 หรือ 15-0-0 อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้นเพื่อให้รากทุเรียนที่ชายพุ่มสามารถดูดเอาไปใช้ได้รวดเร็วและเต็มที่

 • ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยแล้ต้องรีบให้น้ำตามไปทันที ปุ๋ยจะไม่สูญเสีย ไม่ระเหิดหลังให้น้ำไปแล้วง 10-15 วันทุเรียนก็จะแตกใบอ่อน

 • การป้องกันกำจัดศัตรูทุเรียน แมลงศัตรูที่สำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยไก่แจ้ หนอนหน้าแมวกัดกินใบอ่อน โรคที่สำคัญได้แก่ ราแอนแทรคโนส โรคใบติด ราไฟทอปธอร่า

  • การกระตุ้นให้แตกใบอ่อนชุด 2และ3 หลังใบอ่อนชุดแรกแก่เต็มที่อายุ 45-60 วันก็ทำการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนชุดที่2เหมือนชุดแรก โดยการแตกใบอ่อนชุดที่ 3 ทำการกระตุ้นเหมือนชุดแรกและชุดที่ 2 ดังนี้ ให้ปุ๋ยเกล็ด 46-0-0 หรือ 30-20-10 หรือ 20-20-20 ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุกๆ 7-10 วันฉีดพ่นสารกระตุ้นการแตกใบอ่อน อัตรา 300 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ผสมอาหารเสริมที่มีแม็กนีเซี่ยมสูงอัตรา 300 มิลลิลิตร อาหารเสริมที่มีสังกะสีสูง อัตรา 150-300 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หลังจากนั้นใบอ่อนจะแตกภายใน 10-15 วันที่
 • ดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืชในระยะใบอ่อน-ใบเพสลาดเช่นเดียวกัน)

 • หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช
  การจัดการเพื่อสนับสนุนการออกดอก หลังพ่นสารพาโคลบิวทราโซลไปแล้วจะต้องรีบใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอกทันที

 1. ปุ๋ยทางดินสูตร 8-24-24 หรือ9-24-24 อัตราเป็นกิโลกรัม=1/2 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)

 2. หลังให้ปุ๋ยทางดินแล้ว 2 สัปดาห์ ให้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 10-52-17,0-42-56 หรือ 9-27-34อัตรา 500-1000 กรัมผสมธาตุอาหารรองเช่น แคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี เหล็กและแมงกานีส อัตราตามคำแนะนำ เพราะทุเรียนต้องการมากในช่วงการแตกตาเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของดอก

  การตัดแต่งกิ่ง
  ตัดแต่งกิ่งกอตะไคร้ กิ่งแขนง กิ่งน้ำค้าง เพื่อลดการแก่งแย่อาหารขณะออกดอก และการเลี้ยงผลใหม่

  การจัดการโคนต้น
  หลังพ่นสารพาโคลบิวทราโซลไปแล้ว 40 วัน ให้ดำเนินการดังนี้
  1)ทำความสะอาด โคนต้นบริเวณใต้ทรงพุ่ม โดยคราดเอาใบแห้ง กิ่งแห้งและกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพื่อให้หน้าดินแห้ง ในสวนทุเรียนที่อายุน้อยควรโยงกิ่งที่ปกดินให้สูงขึ้นเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก หน้าดินแห้งเร็วขึ้น
  2)งดการให้น้ำเพื่อให้ทุเรียนเกิดความเครียด นำไปสู่การพักตัวเพื่อเตรียมการออกดอก
  การตรวจดูความพร้อมของต้นทุเรียนก่อนทำการกระตุ้นออกดอก
  1)บีบใบล่างสุดของช่อใบที่แตกออกมาชุดสุดท้าย โดยกำมือตามความยาวของใบให้แน่น ถ้าใบทุเรียนแก่จะแข็งกรอบมีเสียงดังกรอบแกรบ แสดงว่าทุเรียนอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีตาดอกพร้อมที่จะทำการเปิดตาดอกได้แล้ว
  2)ปลายรากฝอยตะขาบที่อยู่บนหน้าดินจะแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือออกเป็นสีดำ

 3. ตรวจดูที่กิ่งของต้นทุเรียนเริ่มแตกตาดอกเป็นตุ่มน้ำตาลอ่อน และกลายเป็นสีน้ำตาลแกมเขียวอ่อน แสดงว่าตาดอกกำลังเริ่มพัฒนาไปสู่ระยะไข่ปลาแล้ว
  การกระตุ้นออกดอก
  หลังพบว่าทุเรียนอยู่ในระยะพร้อมพัฒนาไปสู่ระยะไข่ปลาแล้ว
  ดำเนินการกระตุ้นการออกดอกตาม แนวทางดังนี้

 • แนวทางที่ 1 ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย ความเข้มข้น 1500 ppm ( 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร)ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา ระวังอย่าให้ถูกใบจะทำให้ใบไหม้
 • แนวทางที่ 2 ฉีดพ่นด้วยโปแตสเซียมไนเตรท 13-0-46 อัตรา 150 - 300 กรัมผสมสาหร่ายทะเลอัตรา 30-60มิลลิลิตรหรือผสมกรดอะมิโนแอซิด อัตราแนะนำในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นทั่วทั้งต้นและที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
 • แนวทางที่ 3 ใช้ปุ๋ยทางใบ สูตร 7-13-34+12.5 Znผสมสารทำลายการพักตัวของตาดอกที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบเช่น แอร์โกวิท อัตรา 2-3 มิลลิลิตรในน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา
  *แนวทางที่ 4 เลือกวันที่ฝนไม่ตก ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบสูตร 12-3-42 ผสมฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนิน เช่น นูโปร ฉีดพ่นที่ใต้บริเวณท้องกิ่ง ตรงกลุ่มดอกอ่อนระยะไข่ปลา และตุ่มตาดอกขนาดเล็ก
 • กรณีไข่ปลาชะงัก เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วันหรือฝนตกหนัก มากกว่า 35 มิลลิเมตร/วันทำให้ดอกอ่อนไข่ปลาหยุดชะงัก แก้ไขโดย ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย เข้มข้น 1500 ppm ผสมสาหร่ายสกัด 30มิลลิลิตร ผสม NAA เข้มข้น 12.5 ppm
  (แพลนโนฟิกส์ อัตรา 10 มิลลิลิตร)ในน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบพอเปียก ทั่วต้น อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการแก้ไขด้วยวิธีนี้ เพราะ NAA อาจทำให้ใบทุเรียนกรอบและร่วงได้
  การจัดการน้ำเพี่อช่วยให้การออกดอกดีขึ้นหลังที่ทำการปิดตาดอกแล้วทุเรียนเริ่มแทงดอกออกมาเป็นหัวตาปูให้เห็น หากอากาศแห้งให้ขึ้นน้ำทีละน้อยแบบพรมให้หน้าดินชื้น ให้สังเกตว่าทุเรียนขาดน้ำหรือไม่ ถ้าน้ำน้อยกลุ่มดอกหุบ ถ้าน้ำมากกลุ่มดอกจะกางออก ยิ่งดอกโตขึ้นก็ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ในระยะหัวกำไล และระยะดอกบาน

การยืดขั้วดอก
โดยปกติการฉีดพ่นสารพาโคลบิวทราโซลทำให้ขั้วดอกสั้น ควรฉีดพ่นด้วย จิบเบอเรลลิน อัตรา 5 ppm (อัตรา 100 มิลลิกรัม/น้ำ 20 ลิตร)จำนวน 2 ครั้งใน 1สัปดาห์ ควรทำในระยะไข่ปลาหรือ ระยะเหยียดตีนหนู หาก่อนหรือหลังจะไม่ได้ผล
การจัดการเพื่อส่งเสริมการติดผล
การตัดแต่งช่อดอก ให้เป็นดอกชุดเดียวกัน

 1. ดอกชุดเดียวมีปริมาณมาก ต้องตัดแต่งดอกออกในปริมาณที่เหมาะสมให้กระจายทั่วทรงพุ่ม ควรทำในระยะหัวกำไล

 2. ดอกมี 2รุ่นวัยต่างกันควรเลือกตัดแต่งดอกรุ่นที่มีน้อยกว่าออก เพื่อป้องกันการแก่งแย่งอาหารกัน

 3. กรณี ดอก 2รุ่นวัยต่างกันแต่ปริมาณเท่าๆกัน จำเป็นต้องเลือกรุ่นที่ขายได้ราคาไว้

 4. กรณีดอกมีหลายรุ่นให้เลือกแต่งดอกเป็นดอกรุ่นเดียวกันในแต่ละกิ่ง โดยปริมาณให้กระจายอย่างเหมาะสมทั่วทรงพุ่ม

 5. กรณีพันธุ์ชะนีการตัดแต่งช่อดอกเป็นกลุ่มใหญ่ ตรงตำแหน่งกลางกิ่ง อย่าเหลือช่อดอกน้อยเกินไป เพราะทุเรียนพันธุ์ชะนีผลอ่อนจะโตช้า การที่ไว้ช่อดอกจำนวนมากที่กลางกิ่งมีพลังดูดอาหารมาเลี้ยงลูกได้ดีกว่า แล้ค่อยทำการตัดแต่งผลออกภายหลังติดผลแล้ว 3 สัปดาห์
  การให้ปุ๋ยในระยะ ไข่ปลาถึงดอกบาน
  เพื่อให้ทุเรียนมีการพัฒนา และติดผลที่สมบูรณ์ ควรให้ปุ๋ยน้ำตาลทางด่วนผสมแคลเซียมในระยะ1- 2 สัปดาห์ก่อนดอกบาน
  การให้น้ำในระยะ ไข่ปลาถึงดอกบาน
  เพื่อไม่ให้การพัฒนาของดอกหยุดชะงัก หรือดอกฝ่อ ควรมีการให้น้ำอย่างต่อเนื่องจากระยะไข่ปลาและลดลง2ใน3 ของปริมาณที่ให้ตามปกติช่วงก่อนบาน(ระยะหัวกำไล)จะส่งผลทำให้การติดผลดีขึ้น
  การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  แมลงศัตรูสำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอน กัดกินดอก เพลี้ยอ่อน และโรคดอกเน่าจากราไฟทอปธอร่า โรคดอกแห้งจากเชื้อราแอนแทรคโนส
  การช่วยผสมเกสร
  โดยปกติทุเรียนที่ผสมเองตามธรรมชาติจะมีลักษณะรูปทรงค่อนข้างจะแกว่งตัวมากคือมีพูแป้วปะปนมามากมายทำให้เป็นเกรดส่งออก(5พูเต็ม)ได้น้อย จำเป็นจะต้องมีการช่วยผสมจึงจะทำให้ทุเรียนมีรูปร่างเต็มพูสวยงาม เป็นเกรดส่งออก แต่อาจมีจำนวนเมล็ดโตมากขึ้น ผิดกับผสมตามธรรมชาติซึ่งจะมีเมล็ดลีบมากกว่า
  วิธีที่ 1การเลือกตัดเกสรตัวผู้พันธุ์ที่แข็งแรงเช่นก้านยาว ที่มีละอองสีขาวรวมไว้แล้วใช้แปรงขนกระต่ายมาปัดละอองเกสรตัวผู้แล้วนำไปปัดดอกทุเรียนที่ต้องการผสม
  วิธีที่ 2 ไม่ต้องตัดเกสรตัวผู้แต่ใช้แปรงขนกระต่ายปัดที่ดอกทุเรียนต้นที่ต้องการผสมได้เลยก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่าย สะดวก รวดเร็ว
  การจัดการผลให้มีคุณภาพ
  หลังทุเรียนผสมแล้ว 1 สัปดาห์เริ่มให้น้ำทีละน้อยและเพิ่มขึ้นหลังผสมแล้ว 3 สัปดาห์ และให้เพียงพอต่อความต้องการของการพัฒนาของผล
  ทุเรียนทำให้คุณภาพเนื้อสม่ำเสมอ และหยุดการให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยว 10-20 วันช่วยให้เนื้อแห้งไม่แฉะ
  การตัดแต่งผล
  การตัดแต่งผลเป็นขบวนการผลิตที่ช่วยให้ผลทุเรียนมีคุณภาพดี สามารถเป็นเกรดที่เข้าตลาดได้มากขึ้นโดยตัดแต่งผลตั้งแต่ระยะ 1เดือน ไว้3-5ผล 2เดือนไว้2-3 ผล 2.5 เดือน ไว้ 1-2ผลเท่านั้น

  การให้ปุ๋ย

 • ครั้งที่ 1ช่วยขยายขนาดผลระยะขึ้นลูก 5-6สัปดาห์หลังผสมเป็นปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูงได้แก่ 12-12-17+2Mg ,13-13-21,12-11-18,14-7-35,15-5-20,อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้น
 • ครั้งที่ 2 หลังผลขยายใหญ่แล้วขนาดกระป๋องนม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วอายุ 7-8 สัปดาห์ให้ปุ๋ยโปแตสเซียมสูง ได้แก่0-0-50หรือ 7-10-35หรือ 15-5-20 อั้ตรา 2.5-3.0 กิโลกรัม/ต้น
  ปุ๋ยทางใบ
  ปุ๋ยทางด่วน หรือน้ำตาลทางด่วนฉีดพ่นทุก สัปดาห์ 5 ครั้งหลังดอกบาน ช่วยกระตุ้นเมตาโบลิซึม ผลอ่อนเจริญเติบโตเร็ว วิธีที่ 2 ดำเนินการดังนี้
  2.1)ระยะหางแย้ไหม้ หรือขึ้นหนามใช้ปุ๋ยน้ำ 14-14-14 อัตรา 300 มิลลิลิตร ผสม ยูดรนิค 100 มิลลิลิตร
  วินสลับอามีกรีน 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ
  2.2) ระยะผลอ่อน 30 วันหลังดอกบานขนาดผลเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัม ฮอร์โมนขยายผล 250 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม
  2.3) ระยะผลอาย 60 วันขนาดกระป๋องนมเส้นผ่าศูนย์กลางผล 3 นิ้วใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัม ผสมอาหารเสริมธาตุรอง 250 มิลลิลิตร ผสมฮอร์โมนขยายผล200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม
  2.4) ผลอายุ 3 เดือนหรือ 90 วันขนาดกล่องทิชชู เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ถึงเก็บเกี่ยว ให้สังเกตหากผลมีการเจริญเติบโตดีสม่ำเสมอ ก็ให้ลดปุ๋ยเกล็ดอาหารเสริมและฮอร์โมน หรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโต
  การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตามดัชนีของแต่ละพันธุ์ เช่น หมอนทอง 120-135 วัน ปลิงบวม ก้านแข็ง หนามแห้งขึ้นไข ขั้วแข็งสาก เส้นกลางพูเด่น เคาะฟังเสียงโปร่ง

ต้องให้น้ำถึง อย่าให่แห้ง