มะนาวเป็นโรคแอ้งเกอใช้ยาตัวนัยถึงจะหายคับ

มะนาวเป็นโรคแอ้งเกอใช้ยาตัวนัยถึงจะหายคับ

2 Likes

สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่แนะนำให้ใช้สำหรับโรคแคงเคอร์ ก็คือ สารกลุ่มคอปเปอร์ แต่สารคอปเปอร์ และสามารถใช้ได้ในการผลิตพืชอินทรีย์

ถ้าปลูกมากๆอาจจะต้องใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่เป็นสารปฏิชีวนะ เช่น สารกลุ่มรหัส 24 (คาซูกะมัยซิน) ซึ่งสามารถผสมกับสารกลุ่มคอปเปอร์ได้

1 Like