ตะไคร่น้ำต้นมังคุดแก้ไขยังไงครับ(จ.พังงา)ฝนตกเกือบทุกวัน

ตะไคร่น้ำต้นมังคุดแก้ไขยังไงครับ(จ.พังงา)ฝนตกเกือบทุกวัน

4 Likes

ดูแล้วน่าจะเป็นต้นมอสส์เอาไปขาย ให้ตลาดขายไม้จัดสวนตลาดจตุจักร เป็นรายได้เสียอีก การแพร่พันธ์ุโดยสปอร์ปิวไปเมื่อมีความชื้นก็จะงอกเป็นต้น พอต้นโตก็สร้างสปอร์แพร่พันธ์ุต่อไป
หากอยากกำจัด ใช้ จุนสี ละลายน้ำ ซึ่งมีจำหน่ายสำเร็จรูป ฉีดพ่น

4 Likes

ขอบคุณครับ

สวนผมก็มีเยอะ ขอบคุณคับ

จุนสีมีรูปใหมครับ

มันจะสร้างปัญหาให้มังคุดยังไงครับ

1 Like

กลุ่มสารเคมีที่ชื่อว่า คอปเปอร์ซัลเฟตครับ