แปลงฟักทองที่เป็นไวรัสรื้อของเก่าออกแล้วปลูกใหม่จะดีไหมครับ

แปลงฟักทองที่เป็นไวรัสรื้อของเก่าออกแล้วปลูกใหม่จะดีไหมครับ

ดีค่ะ

และถ้ามีเวลาไถดินตากแดดสัก ๒-๓ ครั้ง ในช่วงเวลาปนะมาณ หนึ่งเดือนครึ่ง โดยในช่วงที่เว้นระยะไว้อย่าปล่อยให้มีวัชพืชงอกขึ้นมา

เนื่องจากระยะหลังๆนี้มีรายงานเกี่ยวกับโรคไวรัสในพืชตระกูลแตงหลายชนิด ถ่ายทอดโดยไส้เดือนฝอยในดิน (ไม่ใช่ไส้เดือนฝอยรากปม) และนอกจากนั้นยังลดโอกาสเกิดไส้เดือนฝอยรากปมได้ด้วย แต่ถ้าช่วงที่เว้นไว้มีวัชพืชงอกขึ้นมา ไส้เดือนฝอยจะมีอาหารเพื่อการอยู่รอดได้
หรืออาจหว่านปลูกปอเทือง เมื่อออกดอกประมาณ ๕๐% ไถกลบ เพราะนอกจากจะปรับปรุงดินแล้วยังสามารถลดปริมาณไส้เดือนไฝอยในดินได้ ด้วย

ถ้าปลูกใหม่ ต้องหมั่นตรวจสอบต้นกล้าในระยะที่ใบเลี้ยง โตเต็มที่ ต้นไหนที่ใบเลี้ยงมีตำหนิถอนออกทิ้ง เพราะมีโอกาสที่จะมีเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ติดมากับเมล็ดนั้น

1 Like

ของผมก็เป็น สู้ๆคับ

1 Like