ลิ้นจี่ นพ1 ลูกแตกทำอย่างไรครับ

ลิ้นจี่ นพ1 ลูกแตกทำอย่างไรครับ

เหตุผล
1.ขาดน้ำ แล้วได้น้ำมากเฉียบพลัน พืชปรับตัวไม่ทัน ผิวหนังขยายไม่ทัน ผลแตก
2.ขาดแคลเซี่ยม ผิวหนังไม่แข็งแรง
รออาจารย์มนูตอบครับ หรือเพื่อนท่านใดมีประสบการณ์ เชิญแลกเปลี่ยนได้

1 Like

**ลิ้นจี่ นพ1 ลูกแตกทำอย่างไรครับ

1.ลิ้นจี่หลังได้รับน้ำมากเกินไปจากฝนตกหนัก หรือให้น้ำมากเินไป พืชดูดน้ำเข้าไปในเนื้อผลมาก และผนังเปลือกซึ่งบางกว่าขยายไม่ทันก็แตกออก
2ลิ้นจี่ขาดแคลเซี่ยม หรือมีแคลเซี่ยมน้อย
การป้องกันแก้ไข
1.ตัดแต่งกิ่งออกให้โปร่ง
2.ทำทางระบายน้ำออกจากแปลง
3.กำจัดวัชพืชไม่ขวางทางระบายน้ำ
4.ในช่วงผลใหญ่ให้ฉีดแคลเซี่ยม 50-100มิลลิลิตร /น้ำ 200 ลิตรช่วยทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงทุกๆ7-10 วัน 2-3 ครั้ง
5.การให้ปูนโดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพดินก็จะช่วยได้เช่นกัน