ยาฆ่าหญ้าแบ่งตามกลไกมีกี่ประเภท/กลุ่มคะ?

ยาฆ่าหญ้าแบ่งตามกลไกมีกี่ประเภท/กลุ่มคะ?

2 Likes

แบบสัมผัส แบบดูดซึม
แบบเลือกทำลาย แบบไม่เลือกทำลาย

2 Likes

ขอขอบคุณค่ะ พอดีลองหาตาม mode of action แล้วไม่เจอเลยค่ะ

แบบสัมผัส แบบดูดซึม
แบบเลือกทำลาย แบบไม่เลือกทำลาย
ประเภทการใช้ ก่อนวัชพืชงอก หรือหลังวัชพืชงอก